3c. Shamballa activering van het derde oog/Shamballa activation of the third eye

Deze activatie/inwijding van het derde oog van Shamballa heeft tot doel je te verbinden met – en je verbinding met de Shamballa energieën te versterken en je derde oog te activeren, zodat je je intuïtie en je spiritueel bewustzijn kunt vergroten en vrijer kunt werken met Hoger Dimensionale Energieën. 

De Shamballa-activering van het derde oog werkt door eerst je trilling te verhogen, wat elke niet-dienende energetische invloed voorkomt, en zo een veilige energetische ruimte creëert om vervolgens aan de activering van het derde oog te werken. 

Na het ontvangen van de inwijding kun je de volgende functies activeren: 

 • Verbindt mij met Shamballa-energieën
 • Versterk mijn bestaande Shamballa-verbindingen
 • Activeer mijn derde oog
 • Activeer de pijnappelklier
 • Spiritueel ontwaken
 • Spirituele ontwikkeling
 • Toegang tot Hoger Dimensionale energieën
 • Ascensie
 • Verhoog mijn intuïtie
 • Boost mijn welzijn en vitaliteit
 • Leef meer in overeenstemming met mijn levensdoel
 • Verbinden met Opgestegen Meesters en Engelenrijk
 • Ervaar Eenheid
 • Verhoog mijn vibratie

Deze inwijding is een aanvulling op de Shamballa MDH, je dient een Shamballa MDH master te zijn om deze inwijding te kunnen ontvangen. 

Deze inwijding kost 55 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat. 


This activation/initiation of the third eye of Shamballa aims to connect and strengthen your connection with the Shamballa energies and activate your third eye so that you can increase your intuition and spiritual awareness and work more freely with Higher Dimensional Energies. 
 
The Third Eye Shamballa Activation works by first raising your vibration, which prevents any non-serving energetic influence, creating a safe energetic space to then work on the Third Eye Activation. 
 
After receiving the attunement you can activate the following functions: 

 • Connect me to Shamballa energies 
 • Strengthen my existing Shamballa connections 
 • Activate my third eye 
 • Activate the pineal gland 
 • Spiritual awakening 
 • Spiritual development 
 • Access Higher Dimensional energies 
 • Ascension 
 • Increase my intuition 
 • Boost my well-being and vitality 
 • Live more in line with my life purpose 
 • Connecting with Ascended Masters and Angelic Realm 
 • Experience Unity
 • Raise my vibration 

This initiation is in addition to the Shamballa MDH, you must be a Shamballa MDH master to receive this initiation. 
 
This initiation costs 55 euros. This includes manual and certificate. 

Site Footer