4c. Great Central Sun

De Grote Centrale Zon is het centrum van ons melkwegstelsel, ook wel “de Bron” of het “Hart van God” genoemd en hier ligt de oorsprong van alle fysieke-geestelijke creaties.

Vergeleken met de Tachyon, is de energie van de Grote Centrale Zon, het hogere aspect van Tachyon. De energie kan voor sommigen heel krachtig zijn, vooral voor degenen die nog niet eerder met de energieën hebben gewerkt. Dat is de reden dat de Tachyon inwijding een vereiste is voor het ontvangen van de Great Central Sun inwijding. 

Als je geniet van het werken met de Tachyon energie en de tools, zal je zeer zeker ook genieten van de Great Central Sun energie en de tools die je hiermee kunt maken. 

De kosten voor deze inwijding zijn 50 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat. 

Het is ook mogelijk een voorwerp te ontvangen die beladen is met de energie van Great Central Sun. De kosten hiervoor zijn 25 euro.


The Great Central Sun is the center of our galaxy, also called “the Source” or the “Heart of God” and it is here that all physical-spiritual creations originate. 
 
Compared to the Tachyon, the energy of the Great Central Sun is the higher aspect of Tachyon. The energy can be very powerful for some, especially those who have not worked with the energies before. That is why the Tachyon initiation is a requirement for receiving the Great Central Sun initiation. 
 
If you enjoy working with the Tachyon energy and the tools, you will most certainly enjoy the Great Central Sun energy and the tools you can create with it. 
 
The costs for this initiation are 50 euros. This includes manual and certificate. 
 
It is also possible to receive an object charged with the energy of Great Central Sun. The costs for this are 25 euros. 

Site Footer