1. Raja Yogales/Raja Yoga Class

Wekelijkse Raja Yogales: de acht ledematen van yoga

Ik ben een ervaren officieel gecertificeerde yogadocent in de eeuwenoude (>2500 jaar oud) authentieke Himalaya Yoga Meditatie Traditie (Raja Yoga).

Tijdens de yogales zullen wij de acht ledematen van yoga behandelen.

Yama: morele codes, Niyama: persoonlijke discipline, Asana: lichaamshoudingen, Pratyahara: terugtrekking van zintuigen, Pranayama: controle van prana, Dharana: concentratie, Dhyan: meditatie, Samadhi: hoogste staat

Details: elke zondag 10.30 – 12.00

Prijs: €60,- per maand (4 lessen) of €150,- per 3 maanden (12 lessen voor de prijs van 10 lessen). Eenmalig kan een introductieles worden gevolgd voor €15,-

Registreer via info@wellbeingphd.com of Whatsapp (zie onderaan de pagina).

#yoga #rajayoga #ashtangayoga #himalayan #tradition #meditation #rotterdam #barendrecht


Weekly Raja Yoga class: the eight limbs of yoga.

I am an experienced and officially certified yoga teacher in the ancient (>2500 years old) authentic Himalayan Yoga Meditation Tradition (Raja Yoga).

During the yoga lessons we will go through the eight limbs.

Yama: moral codes, Niyama: personal discipline, Asana: body postures, Pratyahara: withdrawal of senses, Pranayama: control of prana, Dharana: concentration, Dhyan: meditation, Samadhi: spiritual absorption.

Details: Each Sunday 10.30 – 12.00

Price: €60,- per month (4 lessons) or €150,- per 3 months (12 lessons for price of 10 lessons). An introduction class can be followed once for €15,-

Registration via info@wellbeingphd.com or Whatsapp (see at bottom of the page).

#yoga #rajayoga #ashtangayoga #himalayan #tradition #meditation #rotterdam #barendrecht

Site Footer