2c. Shamballa MDH 5e Graad/Shamballa MDH 5th Degree

Ben jij een Shamballa MDH Master en ben je klaar voor de volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling en om nog sterkere healingen te geven aan jezelf en anderen?

Geniet je er nog steeds van om met deze wonderlijke energie te werken?

Klaar om nieuwe inzichten en boodschappen te ontvangen?

Wil jij met de nieuwste Symbolen werken, die afgestemd zijn op deze tijd?

Dan is de Vijfde Graad van Shamballa MDH voor jou een zeer bijzondere aanvulling.

De Vijfde Graad Shamballa MDH bevat 92 nieuwe Symbolen en dit maakt samen met de eerste vier graden een totaal van 444 Symbolen waar je mee mag werken.

De Symbolen zijn uitgewerkt in een pdf handleiding en net zoals in het Shamballa MDH Symbolen boek onderverdeeld in diverse onderdelen zoals:

 • Symbolen voor diverse ziekten en aandoeningen
 • Symbolen voor aura en chakra’s
 • Symbolen voor dieren en Natuur
 • Atlantis Symbolen
 • En diverse Symbolen voor healing en spirituele groei

Natuurlijk zit ook in deze handleiding een channeling doorgegeven door Germain en de Lords en Ladies van Shamballa met nieuwe vormen van healing waaronder:

 • Het Licht van Shamballa plaatsen
 • Dieren ontdoen van stress en pijn
 • Nieuwe kleuren die we mogen toevoegen
 • Herinneringen aan jouw tijd op Atlantis
 • Jezelf en anderen ontdoen van de gevolgen van straling van apparaten enz.
 • Werken met klanken en tonen samen met Aartsengel Sandalfon
 • Manifesteren met de Aartsengelen van Atlantis
 • Speciale handposities om een snelle healing te kunnen doen

Na het ontvangen van jouw inwijding mag je deze als Shamballa MDH Master in de Vijfde Graad, doorgeven aan anderen.

De kosten voor deze inwijding zijn 55 euro. Dit is inclusief handleiding met alle Symbolen, channeling, inwijdingsprocedure en certificaat.


Are you a Shamballa MDH Master and are you ready for the next step in your personal development and to give even stronger healings to yourself and others?

Do you still enjoy working with this wonderful energy?

Ready to receive new insights and messages?

Do you want to work with the latest Symbols, which are tailored to this time?

Then the Fifth Degree of Shamballa MDH is a very special addition for you.

The Fifth Degree Shamballa MDH contains 92 new Symbols and this, together with the first four degrees, makes a total of 444 Symbols for you to work with.

The Symbols are detailed in a pdf manual and, just like in the Shamballa MDH Symbols book, divided into various parts such as:

 • Symbols for various diseases and disorders
 • Symbols for aura and chakras
 • Symbols for animals and Nature
 • Atlantis Symbols
 • And various Symbols for healing and spiritual growth.

Of course also in this manual is a channeling passed on by Germain and the Lords and Ladies of Shamballa with new forms of healing including:  

 • Placing the Light of Shamballa  
 • Relieve animals of stress and pain  
 • New colors we may add  
 • Memories of your time on Atlantis  
 • To rid yourself and others of the effects of radiation from devices, etc.  
 • Working with sounds and tones together with Archangel Sandalfon  
 • Manifest with the Archangels of Atlantis Special hand positions for quick healing  

After receiving your initiation, as a Shamballa MDH Master in the Fifth Degree, you may pass it on to others.  

The costs for this initiation are 55 euros. This includes manual with all Symbols, channeling, initiation procedure and certificate. 

Site Footer