Liefde, De Oeroude Reiziger

Liefde is leven
De oudste reiziger in het universum is noch man noch vrouw, maar een mysterie zonder hetgeen onze existentie tevergeefs zou zijn. Dat mysterie is de basis van het leven op deze planeet en kan niet onthuld worden door louter intellectueel streven, psychologische analyse of wetenschappelijke experimenten. Het wordt ontsluierd door de enkele gelukkigen die geleerd hebben anderen te liefhebben en degenen die liefde tot een doel in het leven hebben verheven.

Liefde betekent totale onbaatzuchtige dienstbaarheid
Volgens grote wijsgeren betekent liefde geven zonder verwachting van een beloning. Dienstbaarheid naar anderen is de ware expressie van liefde. Leer anderen lief te hebben en demonstreer die liefde door onbaatzuchtige dienstbaarheid.

Ahimsa – liefde draagt alle dingen en verdraagt alle dingen
Nergens zal je een ware definitie vinden behalve in yoga wetenschap. In yoga wetenschap betekent ahimsa liefde. A betekent ‘niet’, himsa betekent ‘doden, pijnigen, kwetsen of beschadigen met mind, actie of spraak.’ Als je deze regels volgt, zal je liefde beoefenen.

Liefde en niet-gehechtheid
Liefde is een bron van vrijheid. Er is een groot verschil tussen gehechtheid en liefde. Liefde betekent onzelfzuchtig te geven; gehechtheid betekent bezitten. Je herhaalt het woord liefde duizenden keren gedurende de dag zonder echt te begrijpen wat het is. Liefde is een gevoel van gelijkheid, gehechtheid is dat niet. Terwijl liefde, leven en kennis is, heeft gehechtheid geen leven. In de liefde geef je onzelfzuchtig en verwacht je niks terug, in gehechtheid wil je nemen en dingen bezitten en heb je geen idee wat het concept van geven is. Degene die niet gehecht is kent de waarde van liefde. Degene die God’s wereld heeft gekend kan niet langer gehecht blijven aan oppervlakkige dingen van de wereld en kan oprecht en onzelfzuchtig van anderen houden.

Gehechtheid is altijd afhankelijk van anderen of een specifiek object die onvermijdelijk zal veranderen, terwijl liefde puur afhankelijk is van kennis en de realiteit. Liefde is puur en Goddelijk.

Liefde voor je plichten 
Al je handelingen zouden gebeden moeten zijn. Vrijheid komt wanneer je je plichten met liefde uitvoert. Je kan de plichten gebruiken als middel om geluk te verkrijgen die de ultieme staat van gelukzaligheid is. Wat je ook doet, doe het met liefde, doe het anders niet.

Liefde als heler
Boven en voorbij geneeskunde kan je andere helen als je een intens verlangen hebt anderen te dienen met liefde. Jij hebt die potentie, maar je hebt die nog niet onderzocht. Mensen zijn nog incompleet in het proces van evolutie. Die compleetheid zal mogelijk zijn wanneer je leert anderen te liefhebben en te dienen zonder enige zelfzuchtige motivatie.

De sleutel tot helen is onzelfzuchtigheid, liefde, dynamische wilskracht en onverdeelde devotie. Liefde is de ware heler.

 Bron: Swami Rama, The Ancient Traveler – Writings on Love

Leave a reply:

Site Footer