De Himalaya Traditie van Yoga Meditatie

De grote Wijzen hebben de leringen en kennis van de traditie doorgegeven aan discipelen die op hun beurt meesters werden in een ononderbroken lijn sinds de Vedische periode. De grote Wijsgeer Shankaracharya organiseerde zijn onderricht 1200 jaar geleden in vijf centra van de Himalaya Traditie. De Himalaya Yoga Meditatie Traditie is een van de vijf centra die de Bharati traditie wordt genoemd. Bha betekent “het licht van kennis”, rati betekent “een liefhebber die erin opgaat”, Bharati betekent dus iemand die als liefhebber van kennis volledig opgaat in het licht ervan. De methoden en filosofieën van de Himalaya Traditie hebben de tand des tijds duizenden jaren doorstaan en vormen een enorm reservoir van kennis en ervaring.

Het oorspronkelijke doel van de traditie is de goddelijke vlam in ieder menselijk wezen te doen ontwaken en het doel is dat iedere student een meester van de traditie wordt in het leren kennen van zijn of haar ware Zelf. Zelfrealisatie kan worden bereikt via meditatie. Het is de taak van de leraar om zijn leerlingen onbaatzuchtig te helpen op de weg naar verlichting. Door de overdracht van een pulsatie van energie wordt kennis ervaringsgericht doorgegeven.

De Himalaya traditie combineert de wijsheid van de Yoga-sutra’s van Patanjali, de contemplatieve inzichten van de Advaita Vedanta filosofie, en de intense devotie van de Shri Vidya Tantra. In de traditie zijn de drie elementen integraal verbonden in een verenigd systeem. De voornaamste leerstellingen en praktijken van alle bekende meditatiemethoden zijn opgenomen in de Himalaya Traditie en, voor het grootste deel, zijn deze systemen daaruit voortgekomen. De specifieke mondelinge instructies en inwijdingservaringen zijn doorgegeven door een lange lijn van yogameesters en heiligen.

De beoefening van de Himalaya Yoga Meditatie Traditie bestaat uit verschillende hoofdbestanddelen.
Zuivering van gedachten en emoties
Voorkomen van interne verstoringen door vreemde gedachten en gevoelens die tijdens de meditatie opkomen. Dit wordt geperfectioneerd door het beoefenen van de vijf yama’s: geweldloosheid (ahimsa), waarachtigheid (satya), niet stelen (asteya), onthouding van zinnelijke uitspattingen (brahmacharya), bezitloosheid (aparigraha), en de vijf niyama’s: zuiverheid (shaucha), tevredenheid (santosha), praktijken die leiden tot perfectie van lichaam, geest en zintuigen (tapas), studie die leidt tot kennis van het Zelf (svadhyaya), overgave aan de ultieme werkelijkheid (Ishvar pranidhana). 1
Andere praktijken om gedachten en emoties verder te vervolmaken zijn de vier brahma-viharas of juiste houdingen: vriendelijkheid jegens de gelukkigen, mededogen jegens de ongelukkigen, vreugde in de deugdzamen, en onverschilligheid jegens de goddelozen (YS.I.33). De tegengiffen voor verontrustende gedachten, prati-paksha-bhavana (YS.II.33), om de gedachten (vitarkas) die tegengesteld zijn aan de yama’s, niyama’s, en brahma-vihara’s (YS.II.34) af te weren, worden vervolmaakt. Deze praktijken leiden tot chitta-pra-sadana, helderheid en zuivering van geest, waardoor de geest aangenaam en helder wordt, en daardoor tot sthiti-ni-bandhana, fysieke en mentale stabiliteit en standvastigheid in het leven en tijdens meditatie. Verdere zuivering wordt bereikt door het overwinnen van de vikshepas, de negen verstoringen op het pad van concentratie.

Mindfulness
Een belangrijk onderdeel in de beoefening van de houdingen is zelfbewustzijn, een diepe zelfobservatie, in alle toestanden, van lichaam, ademhaling, en vooral de mind.

Pranayama
Pranayama heeft twee definities: “controle van prana” en “uitbreiding van prana“. Prana is de ”primaire energie”, het hele universum is een manifestatie van prana. De beoefening van ademregulatie leidt tot een uitbreiding van de energetische capaciteit. Adembewustzijn en ademregulatie zijn twee van de belangrijkste componenten in het leren en onderwijzen van yoga ademoefeningen en pranayama in de traditie. Adembewustzijn vertakt zich in praktijken die leiden tot meditatieve ervaringen zoals nadi-shodhana (zuivering van subtiele energiekanalen).1,2,3

Shavasana
Deze oefeningen zijn bedoeld om het eigen subtiele lichaam (sukshma sharira) binnen te gaan. De inwendige oefeningen zijn gedetailleerd en gaan veel verder dan pure ontspanning. Het kunnen oefeningen zijn op het niveau van annamaya kosha (lichaamsvel), pranamaya kosha (vitaal vel), of manomaya kosha (mind vel). Als prana begint te versmelten met zijn bron in de manomaya kosha, wordt de geest kalm, en worden onze zintuigen tot rust gebracht. Dit kan leiden tot yoga-nidra, slaap van de yogi.1,4

Pratyahara
Dit is de minst begrepen angha (onderdeel) van yoga. Het betekent het kalmeren van de mind, het opgaan van de zintuigen in de kalme geest, en het kalmeren van de zintuiglijke vermogens. Dit wordt bereikt door ademhalingsoefeningen, waarbij het bewustzijn wordt gecentreerd in de pranamaya kosha. In feite voelt men onder een bekwame preceptor de beweging van de subtiele wind van prana vayu, die zich van het ene punt naar het andere punt in het lichaam beweegt.1

Japa
Dit is niet het louter mechanisch reciteren van een mantra. De wetenschap van de mantra is gebaseerd op de geluidstrillingen die voornamelijk gecentreerd zijn in de verschillende stations van de kundalini en kan niet volledig begrepen worden zonder inwijding. Het doel van japa is om je in opperste stilte te brengen.1

Dharana
Concentratie traint de geest om eenpuntig en geconcentreerd te worden en is een belangrijke voorbereiding op meditatie. Een bekwaam voorlezer in de traditie is opgeleid in verschillende concentratiemethoden, waaronder verschillende concentratiepunten is het fysieke lichaam, op de chakra punten en in de tattvas (hoogste elementen van de werkelijkheid) enz.3

Dhyan
Alle voorgaande beschreven stappen zijn voorbereiding op meditatie. Asana’s bereiden voor op een gezond en goed ontspannen lichaam en stellen je in staat om comfortabel en stabiel te zitten voor een lange periode. Shavasana practices zorgen voor een ontspannen lichaam en neuromusculair systeem. De eigenlijke meditatie begint op het niveau van manomaya kosha.3

Transmissie
Dit is een centraal punt in de traditie. Het is het vermogen van een leraar om de energie van de traditie en de leringen door te geven en studenten te begeleiden in hun beoefening.

1.Swami Rama – Het koninklijke pad, 2.Swami Rama, Rudolph Ballentine MD, Alan Hymes MD – Wetenschap van de adem, 3.Swami Rama – Meditatie en de beoefening ervan, 4.Swami Veda Bharati – Filosofie van Hatha Yoga

Leave a reply:

Site Footer