Ramananda, pionier van de Bhakti beweging

Het belang van Ramananda in de evolutie van de Bhakti beweging
Ramananda neemt een cruciale positie in de Bhakti beweging van Middeleeuws India. Hij was een Vaishnava heilige. Hij was met name instrumenteel in het inluiden van het nieuwe tijdperk van Middeleeuwse mysticisme. Hij wordt beschouwd als herlever van de Ramanandi sekte. De religieuze hervormingen werden teruggebracht naar Noord-India door Ramananda. Tarachand verklaart ‘hij was de brug tussen de Bhakti beweging van Zuid en Noord.’ Hij gaf ook richting aan Bhakti ideeën in het Noorden. Hij benadrukte verder het concept van gelijkheid geleend van Islam die ervoor zorgde dat Ramananda discipelen van alle richtingen accepteerde. Hij was bekend om zijn communicatie in informeel Hindi. Hij accepteerde zijn discipelen van alle kasten.

Verwijder starheid uit het Kaste systeem1
Sri Vaishnavas lieten alleen Brahmins toe als docenten en alleen mensen van hoge kasten als leken leden. Maar Ramananda stond nooit voor het kastesysteem. Ramananda zei dat diegene die de doctrine van humane gelijkwaardigheid en broederschap praktiseert tot God toegankelijk is:
Laat niemand naar iemand zijn kaste of sekte vragen, diegene die God aanbiedt, is van God.

De essentie van zijn onderwijs is dat: (1) perfecte Bhakti en pure liefde is dierbaar voor God en (2) alle devoten van God zijn broeders. Hij liet pupillen toe van iedere kaste, het is in feite, bevestigd in de Bhakt-Mala dat de onderscheiding van kaste immaterieel is.
Er is geen verschil tussen Bhagvan en bhakta, God neemt incarnaties in inferieure vorm zoals Vis (Matsya), een Zwijn (Varah), een Schildpad (Kurma) etc.; daarom kan een devoot in een lage kaste geboren worden. Ramanuja zegt dat eeuwige vreugde alleen gereserveerd is aan de drie hogere klassen en gaf niet het recht aan de Sudra kaste, de Veda’s te bestuderen, hetgeen een belangrijke bron is om kennis te verwerven. Ramananda daarentegen verwijderde deze beperking en opende de hemelpoort voor iedereen zonder enig bezwaar van kaste, geloofsbelijdenis en kleur. Er was amper een opvallend verschil tussen Ramanuja en Ramananda betreffende pure theologische concepten. Het andere essentiële verschil tussen beiden is over de vraag van kaste regels. Als in de vroege periode de voormalige student ondanks zijn goede intenties het geloof te vergroten, strikt de kaste regels volgde, en als resultaat ervan zij geen toestemming gaven aan mensen van lagere kaste deze cirkel binnen te treden. Maar later, toen Ramananda waarnam dat er alleen Een God is die de origine is van alles, verdwenen alle onderscheidingen in kaste en geloofsbelijdenis voor hem en zag hij humaniteit als een grote familie en alle mensen als broeders en zusters. Een man is hoger als een ander, niet door geboorte, maar alleen door zijn liefde en sympathie. Ramananda predikte aan iedereen zonder terughoudendheid, en zijn fundamentele leer was de gospel van liefde en devotie.

Filosofie van Ramananda
Concept van Brahman (Supreme)
Ramananda geloofde dat Ram het Absolute Brahman is; Hij is omnipresent, bewaarder van het universum. Hij wordt vereerd door Lord Shiva. Yogi’s krijgen overgave in zijn lotus voeten en aanbaden hem.

Concept van Jiva (Ziel)
Ramananda’s visie is gelijk aan die van Ramanuja over het bestaan van jiva aangezien het afhankelijk is van Brahman. Hij wordt begeleid en verlicht door Hem. De afhankelijkheid van jiva is de zegening van de Ultieme kracht gereflecteerd in jiva onder de virtuele schaduw van zijn meesterschap. Ram is de enige manier om verlossing te bereiken. Zijn eeuwigheid en omnipresentie helpt jiva richting verlossing te bewegen. Het kan verkregen worden door de spirituele concentratie door de enige zegening van Ram. Daarom, men zou de Prapatti-Marga (overgave) moeten volgen. Ramananda deelde de ziel (jiva) in twee categorieën: een is baddhaya jiva (gebonden ziel) en de andere is mukta jiva (vrije ziel).

Concept van Maya (Illusie)
In Sankhya gelooft men dat Maya de oorzaak is van prakriti (wereld). Prakriti is de combinatie van drie gunas i.e. sat, raj en tamas, en door dit creëert het de wereld. Het is ook wel bekend als de illusie. Maar Ramananda noemde Prakriti nooit Maya. Echter in Sankhaya zijn Prakriti en Purusha de twee aparte entiteiten die onafhankelijk zijn van elkaar, maar Ramananda zegt dat ze onderwerp zijn van Brahman. Op deze manier volgt hij de doctrine van Ramanuja.

Concept van Moksha (Verlossing)
Ramananda zei dat de verblijfplaats (divya-lokaj) van Lord Ram bekend staat als Saket-dham, die is afgedaald op deze wereld gedecoreerd met veel juwelen. Er is een troon van waaruit duizenden zonnestralen zijn voortgekomen en als Lord Ram op die troon zit wanneer een devoot dit level bereikt komt hij nooit terug op deze wereld, de cyclus van geboorte en dood worden voorgoed verwijderd.

In het kort, Ramananda stichtte een school die afstand deed van de starheid van Hindu rituelen. Alhoewel hij voorstander was voor devotionele kennis aan iedereen, negeerde hij niet complete de oude tradities. Net als de andere Acharyas van het Zuiden genoot hij van strikte segregatie en perfecte privacy op het gebied van voeding. Zijn visies en concept van Bhakti zijn de essentieel deel van Vaishnava Bhakti. Zijn leringen en discipelen creëerden twee aparte scholen van Bhakti tussen de Hindus i.e. Nirguna Bhakti School (vertegenwoordigd door Kabirdas) en Saguna Bhakti School (met name vertegenwoordigd door Tulsidas).

Bron: Evolution of bhakti movement in Northern India during 15th and 16th century, PhD thesis Priyanka Srivastava

Leave a reply:

Site Footer