Emoties

Wanneer emoties geleid worden door devotie heet het extase. De grootste dingen in de wereld zijn gedaan door mensen in extase. Dit is het werk van emoties niet van de mind. Creativiteit en ontdekking liggen voorbij de mind. Emotie is de brug tussen bewuste en creatieve gedachte. Daarom zou men moeten leren de kracht van emoties te gebruiken voorbij de beperking van gedachte. Tussen de diverse functies van de mind, is het intellect de meest uitmuntende – maar zonder hulp van emotionele kracht is het intellect als een kreupele man die niet in staat is zijn doel te bereiken.

De oorsprong van emoties1_JFZGC6nZe91galimA_GSUg
Hoewel emotie een grote kracht is moet het moedwillig richting gegeven worden, anders verstoort het de mind. Om te weten hoe je het beste emoties als een grote kracht kan gebruik moeten we eerst de oorsprong van emoties bespreken. Het primaire verlangen, kama (Sanskriet), creëert onrust in de vijver van het leven. Kama is de Moeder van alle emoties. Verlangen is de primaire factor van alle motivaties, en acties worden uitgevoerd volgens het type van je verlangens. Wanneer je een verlangen wilt vervullen, denk je, kom je tot een conclusie en dan handel je er vervolgens naar. Verlangens komen in variaties – actief, passief, negatief, positief – in de onbewuste en bewuste mind, en zij komen aan het oppervlak en verstoren het denkproces.

De vier primitieve fonteinen of driften
Alle verlangens ontspringen vanuit de vier primitieve fonteinen: zelf-preservatie, slaap, voedsel en seks. Wat betreft deze fonteinen zijn mensen en dieren gelijk.
Eerste primitieve fontein: zelf-preservatie
Het sterkste van de vier primitieve fonteinen is zelf-preservatie. Mensen proberen altijd zichzelf te beschermen; zij zijn bang omdat zij niet dood willen gaan. De grootste angst is de angst voor de dood. Terwijl alle grote mensen een staat van onbevreesdheid hebben bereikt, leven de meeste mensen altijd onder de druk van angst. Alle angsten zijn zelfgecreëerd; zij komen vanuit een verlangen iets te verkrijgen waartoe jij niet helemaal ingericht bent deze te verkrijgen. Angsten ontwikkelen in de mind en als zij niet onderzocht worden en begrepen, groeien zij. Je kan leren zonder angsten te zijn. Maar om onbevreesdheid te ontwikkelen, is innerlijke kracht nodig, omdat waarheid en onbevreesdheid hand in hand lopen. Om onbevreesd te worden moet je eerst de natuur en oorzaak van je angsten onderzoeken en voorbij het denkproces gaan. Je zal ontdekken dat de grootste angst, angst zelf is.

Tweede primitieve fontein: slaap
Net als dat angst discoördinatie tussen mind, lichaam en zintuigen kan veroorzaken, kunnen vergelijkbare effecten opgemerkt worden voor onregelmatigheden in slaap, de tweede primitieve fontein van emotie. Van alle vreugden in de wereld is slaap de meest aangename.

Derde primitieve fontein: voedsel
Voedsel is de derde primitieve fontein van emotie. Slechte voedingsgewoonten maken je emotioneel van slag en fysiek ziek.

Vierde primitieve fontein: seks
Net als dat voedsel gereguleerd moet worden, zo is het ook met seks, de vierde primitieve fontein. Het moet niet overdreven worden of onderdrukt worden, omdat dat veel mentale ziekten kan creëren. Seks is de minst sterke van de vier primitieve fonteinen; het is de enige waar we zonder kunnen leven.

Controle over de primitieve fonteinen betekent controle over emoties
Degenen die de vier primitieve fonteinen onder controle hebben, hebben controle over hun emoties, en diegenen die emotionele volwassenheid hebben, zijn succesvol in de wereld en kunnen succesvol zijn in de verlichting van hunzelf en het bereiken van het doel van het leven, hetgeen zelf-perfectie is. Je zult moeten leren je capaciteiten te observeren en bewust te zijn van een concept: geen extremen. Degenen die extreem zijn, weten niet hoe ze controle kunnen krijgen over de driften van voedsel, slaap en seks.

Belangrijke stromingen van negatieve emoties
Wanneer je emoties bestudeerd, vind je zeven hoofdstromingen van negatieve emoties die ontstaan vanuit de vier primitieve fonteinen. De eerst stroom is verlangen, de tweede woede, de derde trots, de vierde gehechtheid, de vijfde hebzucht, de zesde jaloezie en de zevende egoïsme. Door de zeven stromen te onderzoeken kan je jezelf analyseren. Door bestudering van je gedachten, spraak en acties kan je uitvinden hoe emotioneel volwassen je bent. Alle controle is emotioneel. Controle betekent regulatie en balans binnen je capaciteit.

Positieve emoties leidt tot zelf-groei
Je zult moeten leren een staat van emotionele volwassenheid te bereiken waarin je emoties positief gebruikt. Positieve emoties leiden je tot onafhankelijkheid en zelfverzekerdheid, en motiveren je mind, spraak en acties op een vrolijke en creatieve manier. Positieve emotie is zeer behulpzaam in zelf-groei.

Analyse van emoties en een zelf-training methode kunnen je persoonlijkheid transformeren
Analyse van emoties is niet voldoende om je persoonlijkheid te transformeren. Je hebt een zelf-training programma nodig om jezelf te veranderen. Als je geen zelf-training programma hebt, ken je je probleem wel, maar weet je niet hoe je die kan oplossen.

Bron: A practical guide to holistic health, Swami Rama

Leave a reply:

Site Footer