4b. Tachyon Reiki for healing

Dit prachtige energie systeem bestaat uit drie graden. Het combineert de Tachyon energie met de Reiki energie.

De Tachyon energie is net als bijvoorbeeld Reiki een kosmische energie die je kunt ‘aanzetten’ met je intentie en kunt inzetten voor healing, reiniging, bescherming enz.!

Er zijn echter grote krachtverschillen tussen Tachyon energie en andere kosmische energieën zoals bijvoorbeeld Reiki. Tachyon harmoniseert ons energieveld op het diepste niveau. De holistische { emotioneel, fysiek, mentaal en spirituele } werking die hiervan uitgaat, straalt door naar alle niveaus van ons wezen. Dit bevordert niet alleen onze gezondheid, maar brengt ook substantiële spirituele groei en energetische bescherming. De mogelijke therapeutische effecten van de Tachyon energie zijn daardoor eindeloos!

Na het ontvangen van deze inwijdingen kun je zelf Tachyon items/producten maken, je hoeft ze dus niet meer te kopen.

Na het ontvangen van de 1ste inwijding in de Tachyon Reiki { level 1, 2 en 3 } kun je een Tachyon antenne maken met 6 keer of 12 tot 14 keer de sterkte.
Na het ontvangen van de 2de inwijding Tachyon Reiki { level 4, 5 en 6 } kun je een Laser Tachyon Reiki antenne maken met 12 keer de sterkte. De energie wordt weer verhoogd.
Na het ontvangen van de 3de inwijding Tachyon Reiki { level 7, 8 en 9 } kunt je antennes maken met 1000 tot 10.000 of oneindig keer de kracht.
Ook kun je op afstand Tachyon Reiki antennes maken, omdat je de beschikking hebt over het Reiki afstandssymbool.

Werk je al met Tachyon 2011, dan zijn deze inwijdingen een hele mooie aanvulling.

Deze 3 inwijdingen kosten samen 50 euro.

Dit is inclusief handleiding en certificaat.

Het is ook mogelijk alleen een voorwerp te ontvangen die beladen is met Tachyon Reiki. De kosten bedragen 25 euro.


This beautiful energy system consists of three degrees. It combines the Tachyon energy with the Reiki energy.

The Tachyon energy, just like Reiki, is a cosmic energy that you can ‘switch on’ with your intention and use for healing, cleansing, protection, etc.

However, there are major differences in power between Tachyon energy and other cosmic energies such as Reiki. Tachyon harmonizes our energy field at the deepest level. The holistic { emotional, physical, mental and spiritual } effect that this produces radiates to all levels of our being. This not only promotes our health, but also brings substantial spiritual growth and energetic protection. The possible therapeutic effects of the Tachyon energy are therefore endless!

After receiving these initiations you can make Tachyon items/products yourself, so you no longer have to buy them.

After receiving the 1st initiation into Tachyon Reiki { level 1, 2 and 3 } you can make a Tachyon antenna with 6 times or 12 to 14 times the strength.
After receiving the 2nd initiation Tachyon Reiki { level 4, 5 and 6 } you can create a Laser Tachyon Reiki antenna with 12 times the strength. The energy is increased again.
After receiving the 3rd initiation Tachyon Reiki { level 7, 8 and 9 } you can create antennas with 1000 to 10,000 or infinite times the power.
You can also make Tachyon Reiki antennas remotely, because you have access to the Reiki distance symbol.

If you are already working with Tachyon 2011, these initiations are a very nice addition.

These 3 initiations together cost 50 euros.

This includes manual and certificate.

It is also possible to only receive an object charged with Tachyon Reiki. The costs are 25 euro.

Site Footer