3a. Shamballa 528

De combinatie van de Multidimensionale Shamballa energieën met de helende frequentie 528 energieën werken prachtig samen. Ze vullen elkaar aan en geven veel diepte aan de energieën. Shamballa geeft uitgebreide en multidimensionale helende energieën aan de 528 energieën.

528 energieën geven Shamballa meer compassie, heling en toepassingen. Shamballa 528 energieën zijn een geweldige aanvulling op elke genezingsvorm en bieden een uitstekende combinatie.

Shamballa 528 heeft als doel een pure en directe ervaring van deze energieën te bieden. Het bevat geen symbolen of ingewikkelde procedures. De energieën zijn puur en direct vanuit hun Bron afkomstig. De focus ligt volledig op de energie.

Het activeren van de energieën van deze inwijding kunnen resulteren in:

 • Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in balans en heling
 • Geactiveerd en sterk Hart-chakra
 • Toegang tot de helende en ondersteunende energieën
 • DNA healing en ondersteuning
 • Verhoogd bewustzijn en spirituele gaven
 • Verhogen van je vibratie en versnelde ascensie
 • Geneest en laat het verleden los
 • Je gaat vooruit met een duidelijker doel
 • Mentale focus
 • Emotionele ontlading en heling
 • Toegang tot je innerlijk zelf/weten
 • Verhoogde intuïtie

Deze inwijding is een mooie aanvulling op de Shamballa MDH energie. Je dient een Shamballa MDH master te zijn om deze inwijding te kunnen ontvangen.

Deze inwijding kost 55 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat.


The combination of the Multidimensional Shamballa energies with the healing frequency 528 energies work together beautifully. They complement each other and give a lot of depth to the energies. Shamballa gives expansive and multidimensional energies to the 528 energies.

528 energies that give Shamballa more compassion, help and applications. Shamballa 528 energies are a great addition to any form of healing and offer an excellent combination.

Shamballa 528 aims to provide a pure and direct experience of these energies. It does not contain symbols of complicated procedures. The energies are pure and direct from their source. The focus is completely on the energy.

Activating the energies of this initiation can result in:

 • Physical, emotional, mental and spiritual balance and healing
 • Activated and strong Heart chakra
 • Access the healing and supporting energies
 • DNA healing and support
 • Increased consciousness and spiritual gifts
 • Raise your vibration and accelerate your ascension
 • Heals and releases the past
 • You move forward with a clearer goal
 • Mental focus
 • Emotional release and healing
 • Access to your inner self/knowing
 • Increased intuition

This initiation is a nice addition to the Shamballa MDH energy. You must be a Shamballa MDH master to receive this initiation.

This initiation costs 55 euros. This includes manual and certificate.  

Site Footer