3b. Shamballa 999

De Shamballa 999 inwijding is een energiesysteem met een zeer hoge frequentie.

Het combineert de Multi Dimensionale energieën van Shamballa met de Engelenrijk frequentie van 999 Hz.

De combinatie van Shamballa en de 999 energiefrequentie helpt je om je trilling te verhogen, assisteert je ascencie-proces, verhoogt je gewaarwording, bevordert je spirituele vermogens, het zal je meer bewust maken van de mysteries om je heen en je ontdekt verborgen aspecten van je Zelf en het Universum.

Tevens helpen deze energieën met psychische communicatie  – en geschenken. Omdat deze energieën niet begrenst zijn geeft dit een mogelijkheid om zelf nieuwe functies te ontvangen, die jij nodig hebt.

999 Hz is een enorm hoge frequentie van energie. Deze frequentie is de hoogste frequentie van het Engelenrijk, en staat voor eenheid, het afsluiten van een cyclus, voorwaarts gaan, en spirituele gewaarwording. Op psychisch gebied brengt deze frequentie je kalmte en balans en kan je helpen met een betere nachtrust.

Het Engelenrijk is geassocieerd met deze energieën en helpt met het ontwikkelen en ontvangen van kracht en spirituele geschenken, healing, en ascensie. Tevens bevatten deze energieën heel veel Universele Wijsheid en informatie.

De combinatie van Shamballa en de hoge frequentie van het Engelenrijk werken prachtig samen!Met deze prachtige energie kun je hele sterke healings geven!

Om deze inwijding te kunnen ontvangen dien je een Shamballa MDH master te zijn.

De kosten voor deze inwijding zijn 55 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat.


The Shamballa 999 initiation is a very high frequency energy system.

It combines the Multi Dimensional energies of Shamballa with the Angelic Realm frequency of 999 Hz.

The combination of Shamballa and the 999 energy frequency will help you raise your vibrations, assist your ascension process, heighten your awareness, promote your spiritual abilities, it will make you more aware of the mysteries around you and you will discover hidden aspects of your Self and the Universe.

These energies also help with psychic communication – and gifts. Because these energies are not limited, this gives an opportunity to receive new functions yourself that you need.

999 Hz is an extremely high frequency of energy. This frequency is the highest frequency of the Angelic Realm, and represents unity, closing of a cycle, moving forward, and spiritual awareness. Psychologically, this frequency brings you calmness and balance and can help you with a better night’s sleep.

The Angelic Realm is associated with these energies and assists in developing and receiving power and spiritual gifts, healing, and ascension. These energies also contain a lot of Universal Wisdom and information.

The combination of Shamballa and the high frequency of the Angelic Realm work beautifully together! With this beautiful energy you can give very strong healings!

To receive this initiation you must be a Shamballa MDH master.

The costs for this initiation are 55 euros. This includes manual and certificate. 

Site Footer