8b. De 4 Heilige Aartsengelen Afstemming/The 4 Holy Archangels Attunement

Deze inwijding verbindt je met de Aartsengelen Michaël, Rafaël, Uriël en Gabriël.

Na het ontvangen van deze inwijding helpen de Aartsengelen jou met het volgende:

 • Engelachtig werk
 • Engelachtige Healing
 • Engelachtig Channelen
 • Engelachtige Communicatie
 • Meer licht, levenskracht en liefde houden in ons energie systeem, lichaam, geest, cellen en DNA
 • Versterkt meditatie en visualisatie
 • De weg naar Verlichting
 • Brengt veel zegeningen en positieve energie, bescherming, begeleiding, licht, vreugde en liefde in je lichaam, geest en dagelijks leven

Je zult dit energie systeem ervaren als zeer krachtig en deze zal jou veel goeds brengen.

De kosten voor deze inwijding zijn 30 euro. Dit is inclusief handleiding, certificaat en een persoonlijke boodschap van jouw Engelen.


This initiation connects you with the Archangels Michael, Raphael, Uriel and Gabriel.

After receiving this initiation, the Archangels will help you with the following:

 • Angelic work
 • Angelic Healing
 • Angelic Channeling
 • Angelic Communication
 • Holding more light, life force and love in our energy system, body, mind, cells and DNA
 • Strengthens meditation and visualization
 • The road to Enlightenment
 • Brings many blessings and positive energy, protection, guidance, light, joy and love into your body, mind and daily life.

You will experience this energy system as very powerful and it will bring you many good things.

The costs for this initiation are 30 euros. This includes manual, certificate and a personal message from your Angels

Site Footer