5. Akasha records

Je kunt de Akasha Records zien als een boek dat de hele geschiedenis van je ziel, je vorige levens, evenals elk aspect van wie je nu bent, en alle mogelijkheden voor je toekomst bevat. Het is een Universele opslagplaats voor elke gedachte, emotie, actie en ervaring die ooit heeft plaatsgevonden in de tijd en ruimte. Deze energetische trillingen laten zich zien in symbolen, plaatjes, vormen en/of taal zodat onze geest ze kan begrijpen. Ieder mens kan zijn eigen rapport inkijken.

De Akasha Records zijn de toegang tot alle kennis uit het verleden, het heden en de toekomst. In deze verzamelplaats vindt je ook jouw persoonlijke Akasha Records. Deze kan en mag je inkijken. We kunnen leren om toegang te krijgen tot de Akasha Records. Dit kan op verschillende manieren, waaronder door deze inwijding te ontvangen.

Redenen voor een reading van de Akasha Records:

 • Nieuwsgierigheid
 • De waarheid zoeken, wie ben je werkelijk?
 • Willen weten wat je levensdoel is
 • Meer weten over jouw vorige levens
 • Vragen over Gidsen en begeleiding
 • Hulpmiddel bij het maken van moeilijke keuzes
 • Voorspellen van toekomstige gebeurtenissen

De kosten voor deze inwijding zijn 50 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat.

Enkel en alleen een reading is ook mogelijk. De kosten voor een reading zijn 25 euro.


You can think of the Akashic Records as a book that contains all of your soul’s history, your past lives, as well as every aspect of who you are now, and all the possibilities for your future. It is a Universal repository for every thought, emotion, action and experience that has ever taken place in time and space. These energetic vibrations show themselves in symbols, pictures, shapes and/or language so that our mind can understand them. Everyone can view their own report.  

The Akashic Records are the access to all past, present and future knowledge. You will also find your personal Akashic Records in this collection point. You can and may view this. We can learn to access the Akashic Records. This can be done in various ways, including by receiving this initiation.  

Reasons for a reading of the Akashic Records:  

 • Curiosity
 • Seeking the truth, who are you really?  
 • Want to know what your life purpose is
 • Know more about your past lives
 • Questions about Guides and Guidance  
 • Tool for making difficult choices  
 • Predicting future events  

The costs for this initiation are 50 euros. This includes manual and certificate. 

A reading alone is also possible. The costs for a reading are 25 euros.  

Site Footer