Wat is Yoga?

Yoga zelf is geen religie. De meeste religies leren wat je moet doen, echter yoga leert je hoe te zijn. De hoofdleer van yoga is dat de mens zijn diepste natuur goddelijk is, maar dat hij onbewust is van dit en zich verkeerd identificeert met lichaam en intellect – beiden bestaan binnen het gebied van materie en zijn daarom onderhevig aan verval en dood.

chakraAlle misère van de mens is een consequentie van zijn valse identificatie. Yoga leidt je tot de directe ervaring van je innerlijke Zelf, je ware identiteit. Met een dergelijke realisatie komt bevrijding van alle humane imperfecties.

Er zijn vele paden tot realisatie van Zelf, het woord yoga wordt algemeen gebruikt voor al deze paden. Voorbeelden zijn karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, kundalini yoga en raja yoga. Raja yoga waar we hierop zullen focussen, houdt zich bezig met drie dimensies: fysiek, mentaal en spiritueel. Door beoefening van de methoden van raja yoga beheerst met deze drie dimensies en wordt men geleid naar volledige realisatie van Zelf.

Raja yoga is ook bekend als ashtanga yoga, het achtvoudige pad, bestaande uit acht angas, of ledematen: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana en samadhi. De eerste vijf zijn de externe ledematen en de laatste drie de interne. De interne ledematen focussen direct op controle van de mind. De staat van samadhi is de staat van zelf-realisatie. Dan is de mind bovenzintuigelijk en wordt men bewust van Zelf en wordt men uiteindelijk ermee verenigd.  Deze staat wordt gekarakteriseerd door sat-chit-ananda of existentie, bewustzijn, en gelukzaligheid. Door expansie van bewustzijn, zal de beoefenaar een worden met de ultieme realiteit.

Raja yoga is daarom, een systematische en wetenschappelijke discipline hetgeen de mens leidt tot ultieme waarheid. Uiteindelijk leidt het tot bevrijding. Wanneer het wordt geïncorporeerd in modern onderwijs, zal raja yoga onze kinderen zo uitrusten dat men kan omgaan met conflicten, frustraties en onrust onvermijdelijk in alle moderne samenlevingen. Door dit kunnen wij ons volledig potentieel realiseren voor creatieve gedachten en acties. Hierdoor kunnen we onze menselijke limitaties overstijgen en onze ware natuur ervaren.

Bron: The Royal Path: Practical Lessons on Yoga, Swami Rama

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Leave a reply:

Site Footer