Het Zwaan symbool in het Vedanta Wellbeing PhD beeldmerk

De zwaan is een belangrijk motief in de Advaita Vedanta filosofie. De Advaita Vedanta is de oudst bestaande sub-school van Vedanta, een oude Hindoe traditie van verklaring van heilige teksten en religieuze praktijk, en de bekendste school van advaita, de nondualiteit van Atman (ziel) en Brahman (superziel) of het Absolute. Het geeft een verenigende interpretatie van alle 108 Upanishads (heilige geschriften) en verschaft geschriftelijke authoriteit aan de postulering van de nondualiteit van Atman en Brahman.

De zwaan symboliseert vijf dingen:
swan Ten eerste, de zwaan heet hamsah in het Sanskriet (hetgeen hamso wordt als de eerste letter in het volgende woord /h/ is). Door oneindige herhaling van hamso, wordt het so-ham, wat in Sanskriet de eenheid van het menselijke en het Goddelijke betekent. Tijdens pranayama, hetgeen een yogische oefening van ademhalingscontrole is, wordt gedacht dat de inademing klinkt als ham, terwijl de uitademing gedacht wordt als sa te klinken. Dus, een hamsah belichaamt de prana, de adem van het leven.

Ten tweede, een zwaan leeft in water maar zijn veren worden niet bevuild door water, evenzo leeft een bevrijde Advaitin in deze wereld van maya (de sluier van perceptie/onwetendheid), maar is onaangeroerd door zijn illusie.

Ten derde, de zwaan staat symbool voor viveka, de bekwaamheid het verschil te onderscheiden tussen realiteit en illusie, omdat een zwaan in staat wordt geacht melk te extraheren van een mengsel van melk en water.

Ten vierde, staat het ook symbool voor sattva guna (zuiverheid, ontvankelijkheid van kennis). De zwaan is afgebeeld als vahana (voertuig die een specifieke Hindoe God gebruikt) van Sarasvati, de Godin van Kennis. Degene die deze kwaliteiten perfect beheerst wordt een paramahamsa genoemd.

Ten vijfde, de zwaan moet met twee vleugels vliegen. De vleugels staan voor wijsheid en devotie – jnani en bhakti.

De zwaan is een magnifiek symbool voor de Vedanta Wellbeing PhD company, omdat het elegant de kernwaarden vertegenwoordigt van de Vedanta Wellbeing PhD company. Het symboliseert prana (adem des levens), het verwijderen van de sluier van onwetendheid, het vermogen onderscheid te maken tussen realiteit en illusie en de ontvankelijkheid voor kennis, wijsheid en devotie.

Leave a reply:

Site Footer