Liefde, De Oeroude Reiziger

Liefde is leven
De oudste reiziger in het universum is noch man noch vrouw, maar een mysterie zonder hetgeen onze existentie tevergeefs zou zijn. Dat mysterie is de basis van het leven op deze planeet en kan niet onthuld worden door louter intellectueel streven, psychologische analyse of wetenschappelijke experimenten. Het wordt ontsluierd door de enkele gelukkigen die geleerd hebben anderen te liefhebben en degenen die liefde tot een doel in het leven hebben verheven.

Read more

Vitamine C en Immuniteit

Vitamine C
Vitamine C is een essentiële micronutriënt voor de mens, die niet gesynthetiseerd kan worden door de mens vanwege het verlies van een sleutel enzym in de bio-synthetische route. Onderzoek in de afgelopen 50 jaar heeft aangetoond dat vitamine C een cruciale speler is in diverse aspecten van het immuunsysteem, met name immuun cel functie. Vitamine C heeft een aantal werkzaamheden die bijdragen aan zijn immuun-modulerende effecten. Het is een zeer effectief antioxidant, door zijn vermogen gemakkelijk elektronen te doneren en daardoor biedt het bescherming aan belangrijke biomoleculen (proteïnen, lipiden, koolhydraten, nucleïnezuren) van schade door oxidanten gegenereerd door normaal cel metabolisme en door blootstelling aan toxinen en verontreinigende stoffen (e.g., rook van sigaretten).

Read more

Boeddhisme – Transcendentie van lijden

Boeddha werd geboren rond 600 B.C. als Siddhartha Gautama, een prins van de Sakya clan in het Noordoosten van India aan de voetheuvels van de Himalayas.

De Vier Nobele Waarheden
De essentie van Boeddha’s teachings is gecondenseerd in de Vier Nobele Waarheden.
De Vier Nobele Waarheden zijn: Lijden bestaat, er is een oorzaak voor lijden, er is een einde aan lijden, er zijn middelen om lijden te beëindigen.

Read more

Yoga en het afweersysteem

Yoga is een geïntegreerde mind–body practice, ontstaan ongeveer 5000 jaar voor Christus in het oude India. Sindsdien is het toegepast voor bevorderingvan gezondheid en wellbeing voor diverse condities. Het woord ‘yoga’ is afgeleid van Sanskriet en kan worden vertaald als ‘unificatie’ of ‘conjunctie’, hetgeen betekent de gedachte van unificatie van body, mind en spirit. Alhoewel yoga in de Westerse wereld voornamelijk toegepast wordt voor recreationele beoefening, verkrijgt het verhoogde aandacht als klinische interventie.

Read more

Ramananda, pionier van de Bhakti beweging

Het belang van Ramananda in de evolutie van de Bhakti beweging
Ramananda neemt een cruciale positie in de Bhakti beweging van Middeleeuws India. Hij was een Vaishnava heilige. Hij was met name instrumenteel in het inluiden van het nieuwe tijdperk van Middeleeuwse mysticisme. Hij wordt beschouwd als herlever van de Ramanandi sekte. De religieuze hervormingen werden teruggebracht naar Noord-India door Ramananda. Tarachand verklaart ‘hij was de brug tussen de Bhakti beweging van Zuid en Noord.’ Hij gaf ook richting aan Bhakti ideeën in het Noorden. Hij benadrukte verder het concept van gelijkheid geleend van Islam die ervoor zorgde dat Ramananda discipelen van alle richtingen accepteerde. Hij was bekend om zijn communicatie in informeel Hindi. Hij accepteerde zijn discipelen van alle kasten.

Read more

Emoties

Wanneer emoties geleid worden door devotie heet het extase. De grootste dingen in de wereld zijn gedaan door mensen in extase. Dit is het werk van emoties niet van de mind. Creativiteit en ontdekking liggen voorbij de mind. Emotie is de brug tussen bewuste en creatieve gedachte. Daarom zou men moeten leren de kracht van emoties te gebruiken voorbij de beperking van gedachte. Tussen de diverse functies van de mind, is het intellect de meest uitmuntende – maar zonder hulp van emotionele kracht is het intellect als een kreupele man die niet in staat is zijn doel te bereiken.

Read more

Shirdi Sai Baba, een Heilige van Hindoeïsme en Islam

Sai Baba van Shirdi neemt een unieke plaats in, in de rijke traditie van heiligen in India. Veel is onbekend over zijn afkomst en leven, maar hij wordt vereerd door zowel Hindoes als Moslim devotees als een verpersoonlijking van zelfrealisatie en perfectie. Alhoewel in zijn persoonlijke practice Sai Baba Moslim gebeden en praktijken bezigde, was hij openlijk minachtend over een strikte orthodoxe beoefening van elke religie. In plaats daarvan geloofde hij in de ontwaking van de mensheid door boodschappen van liefde, rechtvaardigheid, vergevingsgezindheid, vergiffenis, naasten te helpen, liefdadigheid, tevredenheid, innerlijke vrede en devotie aan God en guru, waar ze ook vandaan mogen komen.

Read more

Sant Kabir Das – Leven en werk van de unieke mystieke heilige dichter

De heilige-dichter Kabir is een van de meest interessante persoonlijkheden in de geschiedenis van Indiaas mysticisme. Geboren in de buurt van Benaras, of Varanasi, in de 15e eeuw, werd hij op jonge leeftijd discipel van de beroemde Hindoe asceet, Ramananda, een grote religieuze hervormer en stichter van een beweging waartoe miljoenen Hindoes nog steeds horen.

Read more

Het Mediterrane dieet en cognitieve gezondheid

Dementie is de progressieve afname van cognitieve functie en deze achteruitgang leidt tot onbekwaamheid van een persoon om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Jaarlijks worden 7,7 miljoen mensen met dementie gediagnostiseerd en er bestaat momenteel geen directe genezing. Dementie aantallen zullen naar verwachting verdrievoudigen en een aantal van 135,5 miljoen mensen wereldwijd bereiken in 2050.

Read more

De geheime effecten van pranayama op gezondheid

Pranayama is Sanskriet प्राणायाम (prāṇāyāma) en betekent ‘controle van energie’ of ‘expansie van energie’. Pranayama is een van de acht ledematen van yoga die systematisch gecompileerd zijn door Patanjali (circa 200 B.C).
Prana is de brug tussen body, mind en bewustzijn. De innerlijke beweging van prana is de beweging van bewustzijn, denken, gevoelens en emoties. Ayurveda zegt dat ademhalen het fysieke deel van denken is en dat denken het fysieke deel van ademhalen is. Elke gedachte verandert ademhalen rhythmisch en elke ademhaling verandert denken rhythmisch. Wetenschappelijk onderzoek in het Westen bevestigt de yogaleer dat de relatie tussen ademhaling en emoties wederkerig is. Wanneer iemand gelukkig, vrolijk en rustig is, is de ademhaling rhytmisch. Wanneer iemand bezorgd is, angstig of nerveus is zijn/haar ademhaling onregelmatig en onderbroken. Oude Vedische zieners (rishi’s) ontdekten de complexe relatie tussen ademhaling en mentale activiteit en ontsluierden de kunst van pranayama. Door het controleren van onze ademhaling kunnen we onze mentale activiteit controleren.

Read more